0
0
00
Auditing

 

Definitie:

Auditing is formeel het controleren van een organisatie(deel). Dit omvat het uitvoeren van:

  • een onderzoek naar een proces/organisatie/project,
  • een accountantscontrole van een verantwoordingsstuk, zoals een jaarrekening, subsidieaanvraag of interne (management)rapportage.

Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditée) of derden (maatschappelijk verkeer). Een procesaudit richt zich op het onderzoek naar de opzet en werking van beheersmaatregelen. Een financiële audit richt zich op de betrouwbaarheid van de verslaglegging.

Onze uitvoerenden (auditors) zijn gespecialiseerd in operational audits, kwaliteitsaudits en interne controle binnen meerdere branches.

Interim4all en audits:

Audits worden door Interim4All benaderd vanuit een "risico bril". Met onderstaande audittypen heeft Interim4All veel ervaring en kennis opgedaan. Deze auditvormen kunnen wij bij uw organisatie uitvoeren en/of deze kennis bij uw medewerkers over brengen. Borging staat hierbij voorop!

* Operational auditing: wordt de beoogde doelstelling gerealiseerd, met een oordeel over de kwaliteit van de beheersing en een advies over de mogelijke verbeteringen;

* Interne controle: heb ik voldaan aan de gestelde (externe) eisen of wil ik deze functie gaan inrichten/verbeteren? Het belang is de werkwijze duidelijk vast te leggen en de accountant voldoende basis voor een review te geven.

* Kwaliteit en ISO certificering: voldoet de organisatie aan de gestelde eisen van een bepaalde certificering? Welke onderwerpen moeten nog binnen de organisatie worden uitgewerkt/ingericht? Hoe kan dit worden gedaan? Allemaal vragen waarop invulling kan worden gegeven. Voor het uitvoeren van ISO 9001 kwaliteitsbeoordelingen werkt Interim4All samen met Certiked (onderdeel Lloyds Register).