0
0
00
Projectmanagement

 

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project(-onderdeel of deelproject) omvat.

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen:

  • Opstart van het project
    • Bepaling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project
    • Opdeling van het project in verschillende fasen
  • Uitvoering van de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • Besluitvorming en creatie van het eindproduct
  • Effectmeting

Met projectmanagement wordt door Interim4All de nadruk gelegd op de skils van communicatie naar alle "shareholders" en het systematisch inrichten van het project: van plan tot (eventuele) effectmeting.

Hierbij is het van belang dat voor de start van de "uitvoerfase" het projectplan wordt gedragen door het management. Dit wordt bereikt door de wensen en eisen op een deskundige manier te vertalen naar het meetbare eindproduct.

Bij het uitvoeren van projecten wordt gebruik gemaakt van de bekende projectmethodiek als Prince II.